ADVANCED MENTORING

Specialist in LIFE, Health & Medical Sciences

Trusted Career Advisor for Executive Management, Globel Project Management, Scientific & Medical Directors

Talent Development of PhD/MSc/MD in Science & Medical Health Care

Tailored Consultancy, Workshops & Programs for Private Companies

Copenhagen based – Working worldwide

Advanced Mentoring henvender sig til erfarne ledere, forskere og specialister i LIFE, Health & Medical Sciences

Virksomheder tilbydes

  • GLOBAL ELITE PERFORMANCE PROGRAM CEO & SVP LEVEL (further information only available at JML@advancedmentoring.careers)
  • GLOBAL ELITE PERFORMANCE PROGRAM VP & DIRECTOR LEVEL (further information only available at JML@advancedmentoring.careers)
  • BRINGING YOUR A-GAME IN SCIENCE & MEDICAL HEALTH CARE – Talent Development Program for high target Scientists, Specialists & Project Managers in LIFE, Health & Medical Sciences
  • Efter aftale yderligere skræddersyede 1-1 programmer, workshops, foredrag og mulighed for konsulentrådgivning

Private erfarne kapaciteter tilbydes

  • Fortrolig sparring i henhold til nuværende stilling, udvikling og ansvar
  • Privat karriererådgivning i henhold til ønsker for kommende stilling, udvikling og ansvar
  • Privat talentudvikling samt elite performance-rådgivning

For private yngre kandidater

Advanced Mentoring henvender sig overvejende til erfarne kapaciteter i globalt og internationalt regi, men har også et stort hjerte for at hjælpe den næste generation frem. Den generation hvis faglige virke kommende generationers sundhed beror på.

Det prioriteres derfor årligt at have plads til 3-4 yngre klienter og det understreges, at man uanset “track record” er velkommen til at rette henvendelse.

.

CEO “Du er en motivator uden lige”

Hospitalslæge, Akutafdeling “Takkede guderne for dig og insulin”

Klinisk forsker “Tak for at du har været der igennem denne beslutningsproces. Du er ganske imponerende.”

Du kan læse flere klienthistorier under referencer

.

Advanced Mentoring

Advanced Mentoring henvender sig til fagpersoner, der arbejder inden for områder, hvor der dagligt kræves en indsats ud over det sædvanlige, et ansvar som vejer tungt eller indeholder komplekse navigeringsveje i matrixorganisationer.

Der er på tværs af specialområder stærke paralleller, når man arbejder i et regi, hvor der dagligt kræves et engagement, årvågenhed og fagligt niveau ud over det sædvanlige. Dette er gældende uanset, om man arbejder med international topforskning eller komplekse medicinske- og kirurgiske procedurer.

Bag Advanced Mentoring

Bag Advanced Mentoring står Julie Mou Larsen, der sideløbende med egen karriere har 20 års erfaring som fortrolig rådgiver inden for LIFE, Health & Medical Sciences.

Julie har en særinteresse i værktøjer, der muliggør eksekvering på højeste internationale niveau.

I egen karriere er Julie er som tidligere seniorforsker ansvarlig medudvikler af tre livsreddende lægemidler, der dagligt bruges af patienter på verdensplan.

I dag har hun ved Advanced Mentoring alene fokus på at rådgive og løfte andre fagpersoner og særligt at tilbyde et fortroligt sparringsrum for erfarne kapaciteter, som til daglig enten direkte eller på overordnet plan bidrager til patienter og pårørende. Fællesnævneren er at hjælpe dem, som arbejder for at hjælpe andre – uanset om der arbejdes med globale ansvar eller helt tæt på patienten. Læs mere om Julie Mou Larsen

Udover den akademiske profil, har Julie en baggrund som elitehåndboldspiller og anfører og har altid haft et stærkt fokus, hjerte for og evne til at kunne løfte andre mennesker – både i præstation, glæde, trivsel og velvære. Inkluderes erfaring fra elitesportens verden inklusiv Team Danmark regi tælles samlet over 25 års erfaring med høj performance og forståelsen af at løfte andre mennesker.

Dette kommer klienter særligt til gode, når der arbejdes med elementer som motivation, ressourceforståelse, mental, faglig og fysisk forberedelse, strategisk adaption, arbejde over tid og det at kunne eksekvere i pressede situationer.

Værktøjer

Den mangeårige erfaring, tunge sundhedsfaglige profil samt indsigt i menneskelig udvikling, dynamik, interaktion og respons danner til sammen rammen om den værktøjskasse, som kommer klienten til gode, både når der arbejdes i det fortrolige rum og i plenum.

Al sparring skræddersys til den enkelte klient, til dennes situation, ønsker, målsætning og præferencer – både som fagperson og som menneske.

Sparringen tilsigter ikke kun at hjælpe klienten i den konkrete situation men i høj grad også at udvide og udvikle klientens egen værkstøjskasse i henhold til både ønsket målsætning og kommende målsætninger.

Sparring uden for normal arbejdstid

Advanced Mentoring forstår behovet af, at når man arbejder inden for disse områder, kan der opstå situationer uden for konventionel arbejdstid, hvor der kan være behov for akut sparring. Det at kunne kontakte uden for almindelig kontortid inklusiv i weekender og på helligdage er en del af det at være klient hos Advanced Mentoring.

For klienter med globale ansvarsområder kan planlagte 1-1 møder i tillæg holdes aften, weekend og helligdage.

Generelle informationer

Fortrolighed

Al sparring foregår i et trygt 100% konfidentielt regi, i henhold til GDPR og Advanced Mentorings strikte fortrolighedspolitik.

Ved ønske om yderligere fortrolighedserklæring udfærdiges denne. Ved behandling af særligt følsomme oplysninger tilbydes end-to-end krypteret emailkorrespondence. Alle indledende forespørgsler betragtes tillige 100% fortrolige.

Mødeformer

Fortrolig sparring og tovejs-samtale

Foretrækker du konkret handlingsorienteret sparring omkring specifikke problemstillinger og valg, som du står overfor samt eventuel efterfølgende strategi, forberedelse og kommunikation til stakeholdere, består min rolle i det.

Coachingsamtale

Foretrækker du en mere coachingorienteret spørgende samtaleform uden rådgivning, føres samtalen således. Advanced Mentorings tilgang er dog en målsætning om en yderst konkret, professionel og værdiskabende samtale for klienten, hvor der er mulighed for tovejs at drøfte netop de elementer, beslutninger og overvejelser, som har værdi for klienten.

Coaching anvendes i henhold til elite performance forståelse og opbygning af præstationsværktøjer samt i tilfælde af følelsesmæssige impact.

Mødevarighed

For at sparre på det niveau, som er påkrævet for et nuanceret og velovervejet beslutningsgrundlag, konkretisering af problemstilling og potentielt indeholdende indledende handlingsplan afsættes 2 timer ved alle første møder. Efterfølgende kan møder holdes på 1, 1,5 og 2 timer afhængigt af hvilke emner, som drøftes, klientens behov, præferencer og arbejdsmæssige kalender.

For nogle klienter er blot et enkelt sparringsmøde fuldt dækkende for at afklare en arbejdsmæssig perspektivering eller beslutning. I andre henseender er et forløb at foretrække.

Møder kan bookes enkeltvis ad. hoc. eller som forløb.

Mødested

Møder kan holdes på mit kontor i København, Gammel Kongevej 1 eller i nærliggende faciliteter, på eller nær din arbejdsplads samt telefonisk og online.
Første møde anbefaler jeg om muligt altid at holde personligt. Foretrækker man mødet holdt som walk & talk eller i anden lidt anderledes setting, er dette som oftest også en mulighed og ofte anbefalelsesværdigt.

Mødetid

For at imødekomme klienters arbejdsforhold og behov for konfidentialitet kan møder og telefonmøder holdes alle ugens dage inklusiv helligdage. Om møder fortrinsvis holdes indenfor konventionel arbejdstid eller i weekender aftales gerne på forhånd og afspejles i prisen.

Ved internationalt arbejde samt andre særlige forhold

I relation til internationalt arbejde, forskellige tidszoner samt ved fagspecifik særligt påkrævede arbejdstider kan telefonmøder ved særaftale holdes nat CET. Pris aftales individuelt afhængigt af forløb og tidszone.

Betaling

Der er som oftest mulighed for at aftale, at forløb for private klienter kan betales henover 12 måneder uden yderligere omkostninger.

GDPR og privatlivspolitik

Fremsendes ved skriftlig kommunikation. Advanced Mentorings website anvender ikke cookies.