ADVANCED MENTORING

Specialist in Health & Medical Sciences

Fortrolig sparring ved vigtige beslutninger i dit arbejdsliv

Uanset om man er ildsjæl eller karrieremenneske eller begge dele, er der en række fælles parametre, som påvirker ens daglige arbejdsliv og i særdeleshed, når man beskæftiger sig med områder, hvor der dagligt kræves en indsats ud over det sædvanlige, et ansvar som vejer tungt eller indeholder komplekse navigeringsveje i matrixorganisationer. Samtidigt gennem arbejdslivets og privatlivets faser ændres ofte vores perspektiv på hvilke elementer, som er vigtige for os både overordnet set som målsætninger i vores karriere, men også betydningen i det helt nære i vores daglige arbejdsliv.

Alle mennesker er forskellige. Vi har forskellige mål, forskellige områder som giver os fagligt kilder i maven, forskellige måder vi føler anerkendelse på og forskellige aspekter, som inspirerer og motiverer os.

Jeg tager i al sparring og rådgivning udgangspunkt i dig, dine præferencer og dine målsætninger.

Specialområder

Som mentor og privat karriererådgiver har jeg indgående kendskab til det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område herunder forskning, klinisk praksis og i det private erhvervsliv i særdeleshed medicinalindustrien. Jeg har gennem de sidste 15 år været mentor for over 100 klienter, alle med fokus på et arbejde nationalt eller internationalt, hvor der kræves en indsats ud over det sædvanelige.

Mine klienter i dag er overvejende etablerede eller aspirerende specialister eller forskere inden for deres respektive felter. Men min dør er åben for alle og min mangeårige erfaring bred. Jeg møder dig der, hvor du er og hjælper dig der hen, hvor du vil. Særligt for virksomheder.

Konfidentialitet

Alt sparring foregår i 100% konfidentielt regi og i henhold til GDPR. Ved ønske om yderligere fortrolighedserklæring i forbindelse med dit arbejde, udfærdiges denne. Ved behandling af særligt følsomme oplysninger tilbydes end-to-end krypteret emailkorrespondence.

Mødeform

Mentorsamtale

Foretrækker du konkret handlingsorienteret sparring omkring specifikke problemstillinger og valg, som du står overfor samt eventuel efterfølgende strategi, forberedelse og kommunikation til stakeholdere, består min rolle i det.

Coachingsamtale

Foretrækker du en mere coachingorienteret spørgende samtaleform uden rådgivning, føres samtalen således. Fokus er det samme uanset arbejdsform. Mit fokus er at hjælpe dig der hen, hvor du vil, uanset hvor du står i din karriere og uanset din målsætning. Jeg hjælper dig.

Mødevarighed

For at sparre på det niveau, som er påkrævet for et nuanceret og velovervejet beslutningsgrundlag, konkretisering af problemstilling og potentielt indeholdende indledende handlingsplan afsætter jeg ved alle første møder 2 timer. Til efterfølgende møder, follow-ups, afsættes op til 1,5 time per møde.

For nogle klienter er blot et enkelt sparringsmøde fuldt dækkende for at afklare en arbejdsmæssig perspektivering eller beslutning. I andre henseender er et forløb at foretrække.

Møder kan bookes enkeltvis ad. hoc. eller som forløb.

Mødested

Møder kan holdes på mit kontor i København, Gammel Kongevej 1 eller nærliggende faciliteter, på eller nær din arbejdsplads samt telefonisk og online.
Første møde anbefaler jeg om muligt altid at holde personligt.

Mødetid

For at imødekomme klienters arbejdsforhold og behov for konfidentialitet kan møder og telefonmøder holdes alle ugens dage inklusiv helligdage.

Ved internationalt arbejde samt andre særlige forhold

I relation til internationalt arbejde, forskellige tidszoner samt ved fagspecifik særligt påkrævede arbejdstider kan telefonmøder ved særaftale holdes nat CET. Pris aftales individuelt afhængigt af forløb.

Særligt for virksomheder

For ansatte

Ønsker du som virksomhed muligheden for at tilbyde dine ansatte individuel sparring i et konfidentielt rum omkring interne udvikling- og karrieremuligheder, bistår jeg som mentor.

Særligt for ledere med specialistansvar

Man kan som virksomhed opleve at have stærkt værdifulde medarbejdere, hvor livet og dets hændelser foranlediger, at man må tænke ud af den vante matrixkasse og i alternative baner for at bibeholde denne medarbejders specifikke erfaring og vidensbank i virksomheden.

Jeg bistår i sådanne situationer som innovativ ekstern partner til faglig og kommunikativ sparring om hvorledes, at man kan konstruere en ny intermediær eller blivende faglig setting. En setting hvori både virksomheden får glæde af medarbejderens unikke erfaring og kompetencer, og hvori der samtidigt tages højde for de nye forhold, som måtte være gældende for medarbejderen.