ADVANCED MENTORING

Specialist in LIFE, Health & Medical Sciences

ADVANCED MENTORING HENVENDER SIG TIL SPECIALISTER, FORSKERE OG LEDERE I LIFE SCIENCE OG HEALTH & MEDICAL SCIENCES

Erfarne kandidater tilbydes

  • Fortrolig sparring for specialister, forskere og projektledere
  • Privat karriererådgivning for specialister, forskere og projektledere
  • High Performance Mentoring

Yngre kandidater tilbydes

  • Professionel mentorvejledning for aspirerende specialister og aspirerende forskere
  • Talentudvikling: BRINGING YOUR A-GAME in Science & Medical Health Care 2021-2022
  • High Performance Mentoring

Virksomheder tilbydes

  • Skræddersyede foredrag, workshops og konsulentrådgivning

Advanced Mentoring

Advanced Mentoring beror på over 25 års erfaring og er sit helt eget unikke og erfarne koncept, der henvender sig til fagpersoner, der arbejder inden for områder, hvor der dagligt kræves en indsats ud over det sædvanlige, et ansvar som vejer tungt eller indeholder komplekse navigeringsveje i matrixorganisationer.

Der er på tværs af specialområder stærke paralleller, når man arbejder i et regi, hvor der dagligt kræves et engagement, årvågenhed og fagligt niveau ud over det sædvanlige. Dette er gældende uanset, om man arbejder med international topforskning eller komplekse medicinske- og kirurgiske procedurer.

Bag Advanced Mentoring

Bag Advanced Mentoring står Julie Mou Larsen, der har over 18 års erfaring som fortrolig rådgiver og mentor inden for LIFE, Health & Medical Sciences, samtidigt trækkes også på erfaring fra elitesportens verden i Team Danmark regi. Samlet tælles over 25 års erfaring med høj performance.

Julie er som seniorforsker i egen karriere ansvarlig medudvikler af tre livsreddende lægemidler, der bruges dagligt af patienter på verdensplan.

I dag har hun ved Advanced Mentoring alene fokus på at rådgive, løfte, motivere og inspirere andre samt at tilbyde et fortroligt erfarent sparringsrum for erfarne fagpersoner, som til daglig enten direkte eller på overordnet plan bidrager til patienter og pårørende.

Bidrager til diagnostik, behandling, forebyggelse, lægemiddeludvikling, deviceudvikling, strategi, kommunikation, innovation, forretningsstrategisk udvikling, nye samarbejder og andre tilsvarende ligeligt vigtige områder, der alle har som slutmål at hjælpe patienten. Fællesnævneren er at hjælpe dem, som arbejder for at hjælpe andre. Læs mere om Julie Mou Larsen

I samspil med den akademiske vej, har Julie en baggrund som elitehåndboldspiller og anfører og har altid haft et stærkt fokus, hjerte for og evne til at kunne løfte andre mennesker – både i præstation, trivsel, glæde og velvære.

Dette kommer klienter særligt til gode, når der arbejdes med elementer som motivation, ressourceforståelse, mental og faglig forberedelse, arbejde over tid og det at kunne eksekvere i pressede situationer.

Arbejdes med strategisk og faglig sparring anvendes foruden den direkte sundhedsfaglige og fagspecifikke forståelse også indsigt i matrixorganisationer, ansættelsesudvalg, projektledelse, stakeholder engagement og stakeholder management.

Værktøjer

Den mangeårige erfaring, tunge sundhedsfaglige indsigt samt indsigt i menneskelig kognitiv forståelse, menneskeligt respons, interaktion og udvikling danner til sammen rammen om den værktøjskasse, som kommer klienten stærkt til gode, både når der arbejdes i det fortrolige rum og i plenum.

Alt sparring skræddersys til den enkelte klient, til dennes situation, ønsker, målsætning og præferencer – både som fagperson og som menneske.

Sparringen tilsigter ikke kun at hjælpe klienten i den konkrete situation men i høj grad også at udvide klientens egen værkstøjskasse i henhold til ønsket målsætning.

Klienter

Advanced Mentoring har en åbenhed og imødekommenhed og selekterer ikke på anciennitet og erfaring, men fokuserer på en fællesnævner for et ønske om at bidrage.

Advanced Mentorings klienter spænder derfor fra erfarne personer ansvarlige for 70 millioner kroners forskning til fagpersoner, der til dagligt bogstaveligt står med livet i hænderne, til studerende som har et engagement, glæde, iver og brændende ønske for at arbejde inden for områder, hvor man på daglig basis gør en forskel for andre.

Advanced Mentoring tilbyder 1-1 sparring fra enkeltstående møder til forløb af kort eller længere varighed skræddersyet til den enkelte klient. Der tilbydes også mødepakker, hvor mødeklip kan anvendes efter behov.

Er du tidligt i din karriere, maksimalt 5 års post graduat ansættelse, har du også mulighed for at deltage på Advanced Mentorings private talentudviklingsprogram: BRINGING YOUR A-GAME in Science & Medical Health Care 2021-2022, der starter i efteråret 2021.

Er du længere i din karriere anbefales et fortroligt 1-1 forløb.

Sparring uden for normal arbejdstid

Advanced Mentoring forstår behovet af, at når man arbejder inden for disse områder, kan der opstå situationer uden for konventionel arbejdstid, hvor der kan være behov for akut sparring. Det at kunne kontakte uden for almindelig kontortid inklusiv i weekender og på helligdage er en del af det at være klient hos Advanced Mentoring.

CEO “Du er en motivator uden lige”

Hospitalslæge, Akutafdeling “Takkede guderne for dig og insulin”

Klinisk forsker “Tak for at du har været der igennem denne beslutningsproces. Du er ganske imponerende.”

Du kan læse flere klienthistorier under referencer

Generelle informationer

Fortrolighed

Alt sparring foregår i 100% konfidentielt regi og i henhold til GDPR. Ved ønske om yderligere fortrolighedserklæring i forbindelse med dit arbejde, kan denne udfærdiges. Ved behandling af særligt følsomme oplysninger tilbydes end-to-end krypteret emailkorrespondence.

Mødeformer

Fortrolig sparring og mentorsamtale

Foretrækker du konkret handlingsorienteret sparring omkring specifikke problemstillinger og valg, som du står overfor samt eventuel efterfølgende strategi, forberedelse og kommunikation til stakeholdere, består min rolle i det.

Coachingsamtale

Foretrækker du en mere coachingorienteret spørgende samtaleform uden rådgivning, føres samtalen således.

Mødevarighed

For at sparre på det niveau, som er påkrævet for et nuanceret og velovervejet beslutningsgrundlag, konkretisering af problemstilling og potentielt indeholdende indledende handlingsplan anbefales at afsætte 2 timer ved alle første møder. Efterfølgende kan møder holdes på 1, 1,5 og 2 timer afhængigt af hvilke emner, som drøftes, klientens behov, præferencer og arbejdsmæssige kalender.

For nogle klienter er blot et enkelt sparringsmøde fuldt dækkende for at afklare en arbejdsmæssig perspektivering eller beslutning. I andre henseender er et forløb at foretrække.

Møder kan bookes enkeltvis ad. hoc. eller som forløb.

Mødested

Møder kan holdes på mit kontor i København, Gammel Kongevej 1 eller i nærliggende faciliteter, på eller nær din arbejdsplads samt telefonisk og online.
Første møde anbefaler jeg om muligt altid at holde personligt. Foretrækker man mødet holdt som walk & talk eller i anden lidt anderledes setting, er dette som oftest også en mulighed og ofte anbefalelsesværdigt.

Mødetid

For at imødekomme klienters arbejdsforhold og behov for konfidentialitet kan møder og telefonmøder holdes alle ugens dage inklusiv helligdage. Om møder fortrinsvis holdes indenfor konventionel arbejdstid eller i weekender aftales gerne på forhånd og afspejles i prisen.

Ved internationalt arbejde samt andre særlige forhold

I relation til internationalt arbejde, forskellige tidszoner samt ved fagspecifik særligt påkrævede arbejdstider kan telefonmøder ved særaftale holdes nat CET. Pris aftales individuelt afhængigt af forløb.

Betaling

Der er som oftest mulighed for at aftale, at forløb for private klienter kan betales henover 12 måneder uden yderligere omkostninger.

GDPR og privatlivspolitik