HIGH PERFORMANCE MENTORING

High Performance Mentoring er en helt særlig form for mentoring, hvor der arbejdes med præstation og ressourceforståelse. Det er skræddersyet konkret sparring til den enkelte og kan anvendes som situationsspecifik sparring forud for en vigtig opgave eller som sparring over en længere periode med fokus på en forestående opgave eller udvikling.

Målsætningen er at øge sin egen evne til at præstere. Den øgede evne kan så anvendes til enten at øge en præstation eller til at bibeholde et præstationsniveau, men ved brug af færre ressoucer, hvorved der frigives ressourcer til anden brug.

Fokus i sparringen ligger på hvorledes, at klienten kan opbygge sin egen værktøjskasse og trække på sine forskellige opbyggede og tydeligtgjorde evner afhængigt af det, som situationen kræver.

High Performance Mentoring er en unik form for sparring. Den beror på kombinationen af mine over 18 års erfaring som faglig mentor, videnskabelig underviser, atlet, træner og samlet langt over 25 års erfaring med high performance elementer i academia og sport, både i henhold til hold- og individuel præstation.

Der anvendes værktøjer fra begge verdener i henhold til kompleks læring, motivation, fokusering, evne til at perspektivere, evne til at prioritere, evne til at udvælge og at opsætte målsætninger, evne til ikke at lade sig påvirke af ude fra kommende faktorer, evne til at eksekvere, evne til at rejse sig, den vigtige forståelse af både mental, fysisk og neurofysiologisk forberedelse, restitution og mange andre vigtige parametre i planlægnings-, eksekverings- og restitutionsfase.

Værktøjerne skræddersyes alle til den enkelte og beror på evidensbaseret neurovidenskab og kognitiv psykologi samt en mangeårig erfaring med utallige forskellige mennesker, forskellige situationer, forskellige faglige opgaver og målsætninger.

Elementerne kan anvendes ligeligt succesfuldt om fokus ligger i en kombination af kognitiv og motorisk opgave som eksempelvis en kirurgisk procedure, en kognitiv og kommunikativ opgave som eksempelvis et videnskabeligt foredrag med peer eller expert challenge eller en egen produktopgave, hvor i der ligger det at tilegne sig, forstå, sammenholde og anvende kompleks viden, eksempelvis videnskabeligt, lærings- eller eksaminationsarbejde.

Der arbejdes både med det at kunne præstere i en enkelt situation og det at lære at anvende sine ressourcer kløgtigt over tid, at kunne evaluere, reevaluere og på egen hånd at kunne skabe sin mest fordelagtige vej fremad. Altid med fokus på at højne egne kompetencer, aldrig et element af at nedgøre andre. Det handler om at opbygge egne kompetencer og værktøjer samt sin forståelse og anvendelse heraf.

Min erfaring spænder fra international topforskning til Team Danmark sport samt en hands-on erfaring af et beslutningstungt ansvar, hvor blot en enkelt fejl kan koste menneskeliv eller millioner af kroner.

Pædagogisk kan High Performance Mentoring opdeles i tre fokusområder, men oftest er der vigtige elementer fra alle tre områder i arbejdsmæssige forhold.

  • Peak Performance
  • Kontinuert Performance
  • Ressourcefrigivelse

Arbejdsform

Arbejdsformen er samtaleform. Ved ønske og såfremt det passer ind i den pågældende kontekst, kan der også indgå elementer af træning af den pågældende opgave eller konkret vejledning i henhold til den enkelte opgave. Dette aftales i det enkelte forløb afhængigt af klient, opgave og målsætning.

Projektleder

“Julie det gik fuldstændigt forrygende fantastisk, langt over forventet!”

Embedsperson

“Jeg kipper min hat for dig! Du kan simpelthen vende en hel situation til noget positivt, NU er jeg klar.”

Læge

“Julie, det gik SÅ GODT. Da jeg sad der, tænkte jeg på, hvad du havde sagt og så gjorde jeg det. Jeg er SÅ stolt!”

Kirurg

“Julie jeg har sådan glædet mig til at fortælle dig. Det endte simpelthen igår med, under selve operationen, at jeg står ved siden af min chef og kan rådgive to gange, for de havde ikke set et sådan tilfælde før – men det havde jeg, da jeg var i USA. Det havde jeg slet ikke forventet i situationen, jeg var bare så glad for at være blevet inviteret med og så ender jeg med TO gange at rådgive på noget, som de ikke har set før. Det var SÅ FED en følelse og vi har aftalt, at jeg skal deltage yderligere.”