HIGH PERFORMANCE MENTORING

High Performance Mentoring er en unik form for sparring, der beror på mine over 15 års erfaring som faglig mentor og over 25 års arbejde med high performance coaching.

Min erfaring spænder fra international topforskning til Team Danmark sport samt en hands-on erfaring af et beslutningstungt ansvar, hvor blot en enkelt fejl kan koste menneskeliv eller millioner af kroner.

High Performance Mentoring er skræddersyet konkret sparring til den enkelte og kan anvendes som situationsspecifik sparring forud for en vigtig opgave eller som sparring over en længere periode med fokus på en forestående opgave eller udvikling.

Jeg inddeler det ofte i tre fokusområder. Man kan arbejde med ét, to eller alle områder:

  • Peak Performance
  • Kontinuert Performance
  • Ressourcefrigivelse

PEAK PERFORMANCE

Peak performance handler om, hvordan du går ind og leverer i det øjeblik, hvor det virkelig gælder. Faglige kompetencer og mentalt fokus. Hvordan du forbliver i performance og i ressourcestærkt overblik og overskud uanset uforudsete hændelser i den specifikke situation. Det at vide hvornår og hvordan man skal peake og det at forstå at bruge sine faglige og personlige styrker kløgtigt. Mental forberedelse er et vigtigt element heri.

Klassiske situationer: Særligt vigtige møder, store præsentationer, krævende operationer og eksamener

KONTINUERT PERFORMANCE

Visse stillinger eller uddannelser kræver i sin natur et dagligt højt niveau af kontinuert performance, muligvis med flere daglige peaks. High performance er her ikke en tilvalgt mulighed, men en præmis for at besidde det pågældende ansvar og stilling.

RESSOURCEFRIGIVELSE

Hvordan du bibeholder din høje faglige performance og leverance men ved brug af færre ressourcer.

Mange dygtige personer, der dagligt skal levere på højt niveau kan opleve at have brugt hovedparten af deres ressourcer, når arbejdsdagen er slut. Jeg hjælper med individuel sparring til, hvordan man kan forblive på samme præstationsniveau men ved brug af færre ressourcer og derved få frigivet ressourcer.

TILGANGSVINKEL

Der findes i min optik ikke en fælles opskrift på tværs af mennesker, men en vigtig forståelse af den enkelte som fagperson og som person, dennes unikke faglige og personlige kompetencer, dennes unikke generelle og situationsspecifikke erfaring samt en grundig forståelse af den forestående opgave. Endvidere en forståelse af det miljø, konstellation og forudsætninger, hvori der skal præsteres.

Arbejdsformen er samtaleform. Ved ønske kan inkluderes hjemmeopgaver. Møder kan foregå on site eller hos Advanced Mentoring.