PRIVAT KARRIERERÅDGIVNING & FORTROLIG SPARRING

Kontinuert i gennem livet udvikles og ændres ofte vores perspektiv på, hvad vi ønsker i vores arbejdsliv.

I den proces kan det have særlig værdi at have et fortroligt, erfarent og uvildigt rum at drøfte sine overvejelser og muligheder i.

Fortrolighed

Fortrolighed er fundamentet for en hver sparring hos Advanced Mentoring. Der skabes et 100% fortroligt rum, hvori du kan være dig og uden filter, censur og prægning give udtryk for de forhold, elementer og parametre, som er vigtige for dig i dit arbejdsliv.

Ofte hænger også arbejdsliv og det personlige liv sammen. Alle forhold som drøftes hos Advanced Mentoring betragtes som 100% fortrolige inklusiv alle indledende forespørgsler.

Uvildighed

Værdien af at have sin egen personlige uvildige rådgiver at sparre med, kan være stor grundet mange årsager.

Når vi drøfter en tanke, en overvejelse, en beslutning, en strategi, et ønske, et valg, en usikkerhed, en drøm eller et mål med et menneske, som vi har enten en personlig eller professionel relation til, kan det være svært for den, som vi drøfter med at forblive uvildig.

Dette kan både skyldes bevidste og ubevidste faktorer eksempelvis blot, at partner, venner og familie vil os det bedste og derfor qua egne tanker, erfaringer, forestillinger og forhåbninger bevidst eller ubevidst kan komme til at præge samtalen.

Vi kan også selv komme til at præge samtalen grundet relationen eksempelvis bevidst eller ubevidst at censurere os selv, lade os “blive skubbet” i en retning eller at “træde over i en rolle” grundet relationen.

Andre mere konkrete forhold kan være, at man arbejder i et kompetitivt eller på anden vis årvågent miljø, hvor det ikke er muligt at dele sine tanker uden risiko for uønskede konsekvenser eller at man har behov for at sparre om et ønske eller strategi inden, at denne præsenteres for ledelse, kollegaer eller privat.

Det kan også være det, at man helt konkret ikke ønsker at dele sine tanker med omverdenen førend, at man er sikker i sin sag og derfor værdsætter den uvildige og fortrolige sparring forud.

Som din fortrolige rådgiver, faglige og personlige sparringspartner har jeg ingen aktie i dit valg og jeg dømmer ikke. Min rolle er alene at hjælpe dig med at klarlægge og at opnå din målsætning.

Jeg inspirerer, motiverer, løfter og hjælper med at bringe klarsyn, strategi og handlingsplan. Valget er dit.

Erfarenhed

Jeg tilbyder 18 år som fortrolig rådgiver inden for LIFE, Health & Medical Sciences og 25 års erfaring i at arbejde med performance.

Mødested

Møder kan holdes på mit kontor i København, Gammel Kongevej 1 eller i nærliggende faciliteter, på eller nær din arbejdsplads samt telefonisk og online.
Første møde anbefaler jeg om muligt altid at holde personligt. Foretrækker man mødet holdt som walk & talk eller i anden lidt anderledes setting, er dette som oftest også en mulighed.

Mødetid

For at imødekomme klienters arbejdsforhold og behov for konfidentialitet kan møder og telefonmøder holdes alle ugens dage inklusiv helligdage.

Enkeltstående møder og forløb

Der tilbydes enkeltstående møder samt forløb af 3, 6 og 9 måneders varighed med henblik på beslutningsfacilitering, strategi og udvikling. Et kort intens forløb på 6 uger. Det er også muligt at købe mødepakker med mødeklip, som kan bruges ad hoc i en periode på 5 år. Enkelte klienter bistår jeg på den længere bane og ved aftaler over 9 måneder aftales disse individuelt.

Ønsker du blot at købe et enkelt møde med henblik på eksempelvis afklaring af en beslutning er dette også muligt eksempelvis et enkelt møde af op til 2 timers varighed samt ved ønske et eventuelt et follow-up møde på 1,5 time kan aftales.