PROFESSIONEL MENTORVEJLEDNING FOR YNGRE KANDIDATER

Advanced Mentoring har et stort hjerte for at hjælpe den næste generation af specialister, forskere og ledere frem og på en måde, som komplementerer både det at have som målsætning at blive dygtig og bidrage stort inden for sit område samt det samtidigt at have sig selv med hele vejen i processen på en god måde.

Når man vælger en arbejdsvej inden for det sundhedsvidenskabelige område eller LIFE Science, er der mange uddannelser, stillinger og ansvar, som kræver noget særligt af én, både som fagperson og som menneske.

Tillige kan der ofte også være elementer for den yngre kandidat, som kan være lidt sværere at navigere i, både i takt med øgede ansvar eller øgede målsætninger. Der kan også opstå situationer i arbejdslivet, som gør, at prioriteter, målsætninger eller perspektiveringer ændres og man ønsker at agere derefter under fortrolig og kyndig vejledning.

Advanced Mentoring hjælper til i denne process. Det kan både være i relation til meget konkrete spørgsmål, forhold og valg, der ønskes kyndig sparring om eller til faser, hvor vejledning er ønsket henover en længere tid.

Den professionelle mentoring der tilbydes hos Advanced Mentoring er yderst erfaren, den er fortrolig og den er uvildig. Der søges at hjælpe klienten bedst muligt uanset målsætning, uanset forhold og uanset fagområde. Man hører ganske simpelt til under Advanced Mentorings vinger.

For alle juniore klienter gælder, at der forventes en høj etisk standart, høj faglig integritet og yderst professionel conduct i et hvert professionelt anliggende. Tillige at man som fagkapacitet har et bidragende sind, bidragende adfærd og en forståelse af, at langt hovedparten af alle store bedrifter, aktioner, tiltag og bidrag inden for det sundhedsvidenskabelige område og LIFE Sciences skabes af hold. Det skabes af samspil, det skabes af det at bidrage og det skabes af at spille hinanden stærke. Har man den forståelse, hører man til hos Advanced Mentoring og så skal man nok blive hjulpet til at blive både rigtig dygtig, til at stå rigtigt stærkt og til at have ro i alle sine beslutninger.

Der tilbydes enkeltstående møder, mødepakker og mentorprogrammer.